karvanbaşı

karvanbaşı
is. köhn. Karvana başçılıq edən adam; karvançı. Karvanbaşı üstündə mürgülədiyi birinci dəvənin üstündən sıçrayaraq tələsik onu cilovundan tutub yola çəkir və maşının yanından keçirirdi. M. İ.. Karvanbaşı, qocalmışam, karvanını aramla çək; Çəkirəm dünya dərdini, çiynimdən qurğuşun gedir. Şəhriyar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • karvançı — is. köhn. 1. Karvanla yük daşıyan adam. 2. Karvan başçısı, karvanı idarə edən şəxs; karvanbaşı. İbn Mingə qulaqlarına inanmadı, karvanbaşı olduğu bir karvanda karvançı bir oğlanın üzəngisini tutmaq onun üçün çox ağır və dözülməz bir cəza idi. . Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilovdar — f. 1) atın yanında gedib onun cilovunu tutan adam; 2) öndə gedən; karvanbaşı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qafiləsalar — ə. və f. qafilə başçısı, karvanbaşı dəstəbaşı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sarvan — f. 1) karvanbaşı; 2) dəvə saxlayan; 2) dəvənin başını çəkən, dəvə sürən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dovdaq — is. 1. zool. Durnalar fəsiləsindən yeyilən iri çöl quşu. 2. məc. Çox asan aldadıla bilən, uzağı görməyən, dardüşüncəli adam haqqında. Dovdaq adamı aldatmaq asandır. – Karvanbaşı cilovu əlinə almışdı və dovdaq kimi donub atın yanında dayanmışdı. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəfə — z. <ər.> 1. Kəmiyyət bildirən sözlə birgə işləndikdə bir işin, hərəkətin, hadisənin hər bir momentini, təkrarını bildirir; kərə. Bir neçə dəfə. Çox dəfə. – On dəfə ölç, bir dəfə biç. (Ata. sözü). Yüz dəfə xəzan olmuş idi bağü bəharim; Bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”